Repertorium tkáňových solí

Zdraví je to nejcennější, co máme.

Na Vaše zdravotní obtíže si můžete v přehledném repertoriu sami vybrat vhodnou tkáňovou sůl.

Dr. Schüssler

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler - doktor medicíny, který stojí za celým systémem tkáňových solí.

Při provozování své praxe se zabýval homeopatií a v rámci ní hledal prostředek napomáhající udržet rovnováhu životních cyklů.

Uroboros

Vzdělávací centrum Uroboros: studium astrologie a homeopatie.

Uroboros nabízí vzdělání v oboru astrologie a klasické homeopatie. Věnujeme se rovněž výuce spřízněných mezioborových témat z oblasti psychologie, psychoterapie, fytoterapie apod.

Modrý had

Klasická homeopatie a Bachovy květové esence

Homeopatická poradna Modrý had poskytuje své služby klientům v Praze. Nabízí poradenství a léčbu i pomocí Bachových květových esencí.

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler - historie

Historie moderní biochemie se spojuje s osobou Dr. Wilhelma Heinricha Schüsslera, zakladatele tzv. biochemické léčby. Narodil se 21.8.1821 v Oldenburgu v Německu. I když byl výborným studentem a ovládal několik jazyků, nemohl z finančních důvodů ukončit své studium na gymnáziu maturitou. Získal ji dodatečně až ve 36 letech, aby si mohl otevřít lékařskou praxi. Medicínu studoval střídavě v Paříži, v Berlíně a v Giessenu, kde i v roce 1855 promoval. Ve studiu dále pokračoval v Praze a státní zkoušku absolvoval v roce 1857 v Oldenburgu. Tam o rok později získal povolení provozovat lékařskou praxi, kterou vykonával až do své smrti v roce 1898.

Na počátku své praxe se věnoval výlučně homeopatii, kterou byl nadšený. Po několika letech však začal hledat způsob, jak terapii zjednodušit. Už během studií se zabýval minerálními solemi a jejich úlohou v lidském organismu. Nejvíce ho v tomto směru oslovily práce Moleschotta (Koloběh života, 1852) a Virchowa (Buněčná patologie, 1858). Jacob Moleschott (1822-1893) byl holandský fyziolog, který zřejmě jako první rozpoznal význam minerálních látek pro lidský organismus. Rudolf Virchow  (1821-1902) byl patologem ve Würzburgu a v Berlíně a svým výzkumem lidských buněk založil novou medicínskou éru - buněčnou patologii. Do té doby používaná tzv. humorální patologie připisovala původ nemoci škodlivému složení různých tělesných tekutin. Virchow však odhalil původ onemocnění v poruchách na úrovni buňky. Dnes víme, že oba tyto přístupy od sebe nelze oddělit. Virchowovy objevy byly pro Schüsslera průkopnické a na jejich základech vystavěl svůj systém.

V roce 1874 publikoval poprvé svou "Zkrácenou terapii" , ve které pojmenoval tři základní pilíře biochemické terapie: buňka je základní jednotka života, podstatou nemoci je patologicky změněná buňka, zdraví člověka je podmíněné dostatečným množstvím potřebných minerálů ve správném poměru. Schüssler na toto téma pak již příliš nepsal, ale vydal svou práci v dalších čtyřiadvaceti vydáních a každé bylo obohacené o poznatky z praxe. Poslední 25. vydání připravil do tisku krátce před svou smrtí.

Na práci Dr. Schüsslera navázal velký obdivovatel biochemie, americký lékař George Washington Carey (1845-1924). Ten propojil biochemický systém se zvěrokruhem a přiřadil ke každému astrologickému znamení jednu z dvanácti biochemických solí. Prohlásil, že každý může mít užitek z užívání tkáňové soli, která je přiřazená ke znamení, v němž se narodil. Ovšem podle astrologické medicíny se každého týká všech dvanáct znamení od Berana (hlava) až po Ryby (chodidla); pohyb planet a Měsíce po obloze svým způsobem ovlivňuje zdraví.

Pokračovatelkou práce Dr. Careyho byla jeho spolupracovnice Inez E. Perry, která hlouběji rozpracovala základní Careyho práci a přiřadila k minerálním solím ve zvěrokruhu ještě barvy. Momentálně je nauka o barvách nejkomplexněji zpracovaná v barevném systému Aura-Soma, který pocházi z Anglie.